دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شریعت

amoozesh.jpg 

 1. رعایت شعائر دینی
 2. رعایت ادب و احترام به مدیر ، معاونین ، مشاوران ، دبیران و دیگر کارکنان دبیرستان.
 3. رعایت حسن اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.
 4. سعی شایسته در تحصیل ، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی ، انجام فرایض دینی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی.
 5. حضور بموقع و بدون تاخیردر مدرسه و خروج از آن در پایان وقت مقرر.
 6. حضور در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسما دایر است.
 7. رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان و دیگر مسئولین مربوطه در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه.
 8. استفاده از کفش ، جوراب ساده و متناسب با شئون دانش آموزی و رعایت حجاب مناسب.
 9. خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از به همراه آوردن آشیاء گرانبها و وسایل غیر مجاز به مدرسه.
 10. خودداری از خرید و فروش در مدرسه به غیر از مواردی که در آیین نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیش بینی شده است.
 11. مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال ، تجهیزات و ساختمان مدرسه(چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی او جبران شود.)
 12. اردوهای دانش اموزی بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش و تصمیم شورای مدرسه برگزار می شود و فقط دانش آموزانی که از نظر انضباطی آموزشی و اخلاقی مورد تایید می باشند در اردوهای داخل و خارج استان شرکت می نمایند.
 13. مطرح نکردن مسائل خصوصی و برنامه ها و مراسم خانوادگی(مهمانی ها ، جشن تولدها و ...) در کلاس و مدرسه شرکت فعال اولیا در جلسات آموزشی و تربیتی که در مدرسه برگزار می گردد (انجمن اولیاء ، همایش های مدرسه ، جشن تولدها و ...)
 14. نظارت توام با آگاهی اولیا بر عملکرد دانش آموز در صورت به همراه داشتن و استفاده از ابزارهای دنیای مجازی (اینترنت ، لپ تاپ ، موبایل و ...)
 15. حضور اولیا محترم در مدرسه با پوشش مناسب محیط فرهنگی و آموزشی.
 16. در صورت غیبت ، موجه کردن غیبت دانش آموز و اطلاع به اولیا مدرسه در همان روزتا قبل از ساعت 9 صبح
 17. شرکت دانش آموزان در کلاس های تقویتی و فوق برنامه که با صلاح دید مدیریت مدرسه ، جهت دانش آموزان برگزار می گردد.