دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شریعت

parvaresh.jpg

اهداف پرورشي

  1. آشنا نمودن دانش آموزان با سبك زندگي اسلامی.
  2. آشنايي دانش آموزان با اصل ولايت فقيه و ساير اركان جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي و پايبندي به اين اصل و ساير اصول.
  3. آگاهی بخشی به دانش آموزان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر.
  4. نهادینه کردن حضور دانش آموزان در نمازهای جماعت و شرکت در برنامه و مناسبتهای مذهبی و پرورشی مدرسه.
  5. کمک به پایبندی دانش آموزان به رعایت حیاء و عفت در محیط خانه،مدرسه و اجتماع.
  6. شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری دانش آموزان.
  7. کمک به شناخت دانش آموزان از فرهنگ دفاع مقدس و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
  8. برگزاری کلاسهای انس با قرآن در نماز خانه مدرسه.
  9. برگزاری کلاس سبک زندگی در مدرسه
  10. آشنا نمودن دانش آموزان با قوانین معنوی پیشرفت