دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شریعت

ketab.jpg

 

کتابخانه دبیرستان شریعت:
تمدن، با خط و کتابت آغاز شده و استمرار یافته است و آینده آن نیز در گرو تکامل این ابزار بزرگ فرهنگی است.کتاب، بهترین رابط میان گذشته و حال، و تنها مونس انسان های اندیشمند است.

پیامبر اعظم (ص) فرمودند: «هرگاه مؤمن پس از مرگ خویش، تنها برگ کاغذی را که بر روی آن دانش نگاشته باشد از خود به جایگذارد، آن ورقه در روز قیامت، پوششی میان او و آتش خواهد بود.


تغییر و تحولات  کتابخانه:
 سیستم كتابخانه دبيرستان شریعت از شهریور 1393(سال فرهنگ و اقتصاد)  شاهد تغییر و تحولات گسترده ای بود كه در ذيل برخي از آنها به سمع و نظرتان خواهد رسيد:
با نصب نرم افزار پاسارگاد، موضوع بندی و وجین ثبت مجدد گردید. بطوریکه تمامی خدمات فنی و تخصصی روی کتب پیاده سازی شد. اکنون بالغ بر 2603 نسخه کتاب با موضوعات کلیات، روانشناسی ، دین ، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم عملی، هنر ، ادبیات ، تاریخ ، جغرافیا ، کمک درسی در کتابخانه موجود می باشد که 162 نسخه آن را کتب مرجع تشکیل داده است.

شرایط عضویت:

تمامی دانش آموزان بعد از ثبت نام نهایی در کتابخانه دبیرستان عضو شده و کارت عضویت برای آنها صادر میگردد.

نکته : کتاب فقط به صاحب کارت عضویت به مدت 2 هفته امانت داده می شود و در صورت نیاز قابل تمدید می باشد.